Druhý ročník

Po úspešnom zdolaní všetkých nástrah prvého ročníka na bakalárskom stupni v študijnom programe elektrotechnika sa pomaly, ale iste dostávaš do druhého ročníka. Čo ťa v ňom čaká? Poďme sa nato spoločne pozrieť:

prednaska

3. semester

 • Matematika 3 - Derivovanie a integrovanie už máš iste v malíčku, tak sa môžeš pustiť do diferenciálneho a integračného počtu, čo ti otvorí cestu do ríše diferenciálnych rovníc. Matematika 3 ti zaručí, že ako správny „namakaný“ inžinier ich budeš vedieť riešiť aj pomocou takej Laplaceovej transformácie. Nezaháľaj, a keď sa posnažíš na matematike 3, uvidíš aj matematiku 4.

 • Fyzika 2 - ....ale už asi aj stačilo s tými vláčikmi, čo poviete? Je ti niečo alebo niekto príťažlivý? Tak na túto otázku síce nedostaneš odpoveď na Fyzike 2, ale istotne ti prezradí, ako tie príťažlivé/odpudivé sily fungujú v elektrickom, magnetickom, či elektromagnetickom poli.

 • Teoretická elektrotechnika 2 - „Hmmm, prečo má táto elektrická zásuvka tak veľa dierok?...“ No veď predsa to je 3-fázový elektrický obvod!! Dávaj pozor, veď 400 voltov nie je už sranda! Preto sa teraz pekne naučíš, čo všetko také viacfázové elektrické sústavy predstavujú, a aké rôzne ustálené či prechodné javy sa v nich objavujú.

 • Elektronické prvky a obvody - Zaujímalo by ťa ako funguje všetka tá elektronika okolo nás? Odpoveďou sú práve elektronické prvky a obvody typu MOS, CMOS, S&H, DAC, ADC ... Vôbec asi netušíš o čo ide. Ale to nevadíííí, veď to sa práve tu naučíš. A to si píš, že sa to naučíš, veď ti to bude prednášať náš pán rektor.

 • Elektrotechnické materiály - „Táákže, toto je vodič. Toto zase nevodič. Čože? Toto má byť polovodič? A to kto sa má v tomto neporiadku vyznať??...“ Neboj sa, nič sa nestrachuj. Žiaden neporiadok v tom nie je, všetko je sofistikovane prepojené súvislosťami a utriedené podľa vlastností, štruktúry či aplikácií materiálov v elektrotechnike. Tak len pekne oči na stopkách a počúvaj!

 • Telesná kultúra - Ako sa hovorí - „V zdravom tele, zdravý duch!“ Tak aj tento semester športujeme o dušu.

4. semester

 • Matematika 4 - A je to tu – Matematika 4. Všetko, čo si sa doposiaľ naučil v matematike skúsiš riešiť teraz inak. Už nie analyticky ale numericky. A k tomu ešte štatistika, ach to bude šlamastika! ...Nič nás však nevystraší, a preto si zaspievame - „Štatistika nudná je, má však cenné údaje, neklesnime na mysli, ona nám to vyčííííslíííííí!“.

 • Teoretická elektrotechnika 3 - Ak máš doterajšiu matematiku a fyziku 2 v malíčku, máš ESO v rukáve. Nastal čas tieto poznatky aplikovať do elektrotechniky a naučiť sa riešiť tvar a rozloženie elektromagnetických polí v rôznych prostrediach okolo nás.

 • Meracia technika - Základom každého plnohodnotného a zmysluplného experimentálneho výsledku je správne a vhodne zvolená meracia metóda a technika. Je tvojou povinnosťou, ako budúceho kvalitného inžiniera, na toto nezabudnúť. Preto neflákaj prednášky z meracej techniky a dávaj dobrý pozor, aby si si vedel navrhnúť a pripraviť experiment pre svoju diplomovú prácu.

 • Jadrové zariadenia - Vieš, ktorý zdroj energie je na svete najstabilnejší? Áno správne, energia z jadra. Energia z jadra, ktorú v súčasnosti získavame štiepením nestabilných jadier ťažkých prvkov a následne premieňame na elektrickú energiu, ktorá aj tebe zabezpečuje hodiny strávené nad knihami s nočnou lampou v ruke. Základy jadrovej a reaktorovej fyziky a techniky ti budú odteraz samozrejmosťou.

 • Prenos a rozvod elektrickej energie - Vyrobíš energiu a čo s ňou teraz? Šup s ňou do veľkomiest, obcí, domácností , podnikov a zábavných parkov. Ale ako? Pomocou elektrických drôtov vzduchom, či káblov v zemi? Alebo sa inšpirujeme legendárnym Nikolom Teslom a vymyslíme bezdrôtový prenos? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok týkajúcich sa prenosu a rozvodu elektrickej energie pochopíš a budeš vedieť vysvetliť.

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 2 - A aby vás nikoho nezabilo, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s elektrickými strojmi, elektrickými prípojkami, či silnoprúdovým rozvodom elektrickej energie je na prvom mieste!! Síce v matematike si môžeš dovoliť nejaké tie slabšie miesta, ale v BOZP to nepripadá do úvahy!!

 • Telesná kultúra - Športu zdar, telesnej výchove zvlášť! Veď nevyuži, plaváreň, posilňovňu, lezeckú stenu, či iné športové priestory bezplatne, keď môžeš.