? Štúdium na ÚJFI

Neboj sa! My ťa všetko naučíme. Stačí vyplniť prihlášku.

Ak máš záujem študovať na Fakulte elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, zameranie Jadrové a fyzikálne inžinierstvo, je potrebné podať si prihlášku.

Čo s nami zažiješ

Štúdium u nás to nie je len o dlhých prednáškach či cvičeniach,
štúdium u nás to je plno úžasných zážitkov

minion

Zaujímavé štúdium

Štúdium nemusí znamenať len odsedenie si povinných cvičení, prespatie dobrovoľných prednášok a na záver bezsenné noci počas skúškového obdobia. Štúdium môže byť aj diskusia s profesorom ohľadom témy, ktorá ťa zaujala na internete, hodiny strávené na Slovenskej akadémii vied spoznávaním jedinečných prístrojov alebo práca v rámci aktuálnych projektov rozpracovaných na našom ústave.

Exkurzie

Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť. Tento výrok je pravdivý, a preto ťa počas štúdia čaká niekoľko zaujímavých exkurzií na rôzne pracoviská. Experimentálny reaktor vo Viedni, Úložisko rádioaktívneho odpadu v Mochovciach, CERN. Toľko krátka ochutnávka.

Zahraničné stáže

Rád by si strávil semester na univerzite v zahraničí či absolvoval letnú školu na nejakom zahraničnom vedeckom pracovisku? Radi ti s tým pomôžeme. Skúsenosti a poznatky, ktoré získaš, budú osožné nielen tebe ale aj nám.

Zábavu

Zo svojimi spolužiakmi určite veľmi rýchlo prídete na to, ako si spestriť dlhé zimné či letné večery. Popritom nejaká tá ústavná kapustnica, vianočný večierok, trapas počas prezentovania semestrálnej práce či profesor prednášajúci s profesionálnym kriedovým makeupom a o zábavu je postarané. V rámci psychohygieny si môžeš u nás na treťom poschodí zahrať aj stolný tenis.

Čomu sa venujeme

Skús sa zapojiť spolu s nami do zaujimavých projektov,
ktorým sa v súčasnosti venujeme

Biomateriály a nanotechnológia

Inšpirujeme sa biosystémami pri vývoji organických fotočlánkov, biosenzorov a systémov schopných samousporiadania

Diagnostika materiálov

Spoznávame detaily štruktúr nových moderných materiálov, pre vývoj prevratných aplikácií

Elektromagnetizmus

Spoznávame štruktúru elektromagnetického poľa vo vzťahu ku klasickej fyzike a špeciálnej teorie relativity

Urýchľovače

Študujeme fyziku a techniku urýchľovačov a skúmame ich využitie v materiálovom výskume a v medicíne

Dozimetria a radiačná ochrana

Analyzujeme vzorky zo životného prostredia a stanovujeme aktivitu jednotlivých rádionuklidov v nich

Vyraďovanie jadrových elektrární

Reagujeme na dopyt po kvalifikovaných odborníkoch na vyraďovanie jadrových zariadení na Slovensku aj v Európe

Jadrové reaktory a fúzia

Podielame sa na výskume a vývoji novej generácie jadrových reaktorov a fúznych technológii, ktoré predstavujú další krok vo výrobe čistej elektrickej energie.

Superpočítačové simulácie

Stovky procesorov nám pomáhajú podmaniť si vlnové funkcie elektrónov a simulovať vlastnosti tuhých látok vyplývajúce z ich elektrónovej štruktúry.

Neutronika

Venujeme sa optimalizácii súčasných jadrových reaktorov a dizajnu nových reaktorov z hľadiska neutrónovej fyziky

Prečo študovať u nás?

Existuje minimálne 6 dôvodov prečo študovať
jadrovú energetiku a fyzikálne inžinierstvo

1

SUPER PROFESORI

2

ŠTÚDIUM PREPOJENÉ S PRAXOU

3

ZAPOJENIE DO PROJEKTOV

4

SPOLOČENSKÝ ŽIVOT

5

ZAHRANIČNÉ CESTY

6

PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI

Štúdium

Počas štúdia si musíš zvoliť určitý počet voliteľných predmetov
a "prežuť" tie povinné.

1. bakalársky stupeň (spoločný)

2. bakalársky stupeň (spoločný)

3. bakalársky stupeň (Elektroenergetika)

3. bakalársky stupeň (Elektrofyzika)

1. inžiniersky stupeň (Jadrová energetika)

1. inžiniersky stupeň (Fyzikálne inžinierstvo)

2. inžiniersky stupeň (Jadrová energetika)

2. inžiniersky stupeň (Fyzikálne inžinierstvo)

Keď vyrastiem tak budem

Po skončení štúdia okrem rozvíjania vlastných podnikateľských aktivít môžeš pouvažovať nad nasledovnými kariérnymi možnosťami

Materiálový inžinier

Takýchto ľudí hľadajú prevažne firmy v oblasti vývoja aplikácií z nových materiálov, napr. OSRAM, OMS,... a možnosti sú aj v zahraničí.

Jadrový energetik

Ak sa staneš jadrovým energetikom, budeš patriť medzi “maníkov”, ktorí sa starajú vo dne v noci o stabilnú dodávku energie v celom svete.

Výskumník

Ak ti to extra myslí a máš niekedy aj šialené nápady, tak sa vždy môžeš stať výskumníkom. Budúcnosť sa ti poďakuje.

Likvidátor

Neboj sa, žiadny terorista, ale dôležitá osoba pri vyraďovaní jadrových elektrární a iných jadrových zariadení bezpečným spôsobom

Zaujimavé fakty

54 % ENERGIE Z JADRA
ABSOLVENTI OD 1975
VÝZNAMNÉ PUBLIKÁCIE OD 1990
MZDA NIEKTORÝCH ABSOLVENTOV

Čo sme zač

Sme partia super ľudí, ktorých baví spolu pracovať na vedeckých projektoch, vzdelávať sa, skúmať, odovzdávať svoje vedomosti a skúsenosti mladým nádejným študentom a v neposlednom rade zabávať sa vo voľnom čase. Ak sú tvoje ambície nápadne podobné naším, máš jedinečnú šancu sa pridať ku nám.

Video Intro

O ústave

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva poskytuje vzdelanie pre študetov, ktorí sa zujímajú o oblasť jadrovej energetiky a fyzikálneho inžinierstva a skúma, vyvíja aplikácie v jadrovej energetike a v materiálovom výskume.

Snažíme sa pripraviť študentov, ktorí budú schopní po skončení štúdia pôsobiť v oblasti vývoja a inžinierstva v jadrovej energetike, výrobe elektrickej energie z jadra, bezpečnosti prevádzky jadrových elektrární, budú schopní skúmať navé procesy v materiáloch a hľadať ich možnosti využitia v nových moderných aplikáciách.

    Oddelenia:
  • Oddelenie fyziky
  • Oddelenie jadrových elektrární a radiačnej ekológie
  • Oddelenie jadrovej techniky a jadrovo-fyzikálnych metód
  • Oddelenie biomedicínskeho inžinierstva
Viac o ÚJFI

Ústretový kolektív

Profesori
10
Docenti
8
Výskumní a pedagogickí pracovníci
21
Doktorandi
16

Historické momenty

Dňa 13. novembra 2014 bola v rámci podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku udelená Cena za vedu a techniku v kategórii „Vedecko-technický tím roka“.

Ocenený bol Tím hodnotenia radiačného poškodenia konštrukčných materiálov štiepnych a fúznych reaktorov z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU.

Naši študenti a doktorandi počas semestra, prázdnin, ale i celoročne získavajú cenné skúsenosti a poznatky aj v zahraničí.

Kórea, Japonsko, Rusko, Rakúsko, Česko, Maďarsko, Nemecko, Švajčiarsko, Amerika,...

Dňa 26.6.2012 na FEI STU v Bratislave prednášal nositeľ Nobelovej ceny za fyziku prof. Douglas D. Osheroff.

Douglas Dean Osheroff, Američan, ktorý má korene na Slovensku, získal Nobelovu cenu v roku 1996 za objav supratekutosti v extrémne ochladenom héliu.

1.5.2011 vznikol spojením Katedry fyziky a Katedry jadrovej fyziky a techniky Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, ktorý je pedagogickým, výskumným a vývojovým pracoviskom FEI STU.

Časté otázky

Spolupracujeme s mnohými firmami, ktoré potrebujú absolventov so zameraním na jadrové a fyzikálne inžinierstvo. Je tu množstvo príležitostí a firmy majú záujem o našich absolventov.
Štúdium je nastavené pre študenta, ktorý nemusí byť úplný genius, ale stačí, že vie na sebe pracovať. Naši pracovníci vždy ochotne pomôžu študentovi, ktorý javí záujem a snaží sa naučiť veci, ktoré možno na prvý krát nepochopil.
Počas prvého roka je štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU spoločné pre všetky odbory, a tak je možne sa prvý rok zorientovať a nakoniec si vybrať ten odbor, ktorý ťa oslovil.

Kontakt

Ak máte nejaké otázky ohľadne štúdia, tak nám ich neváhajte položiť. Radi Vám poskytneme doplňujúce informácie.

Nájdete nás

Ústav jadroveho a fyzikálneho inžinierstva FEI STU
Ilkovičova 3,
Bratislava, 812 19
Telefón: +421 2 602 91 684
Email: eva.manikova[at]stuba.sk

Otázky k štúdiu posielaj na: studujnaujfi[at]gmail.com