DRUHÝ ROČNÍK INŽINIERSKEHO STUPŇA ELEKTROENERGETIKA (JADROVÁ ENERGETIKA)

V 2. ročníku už vaše štúdium vrcholí a podľa toho je nastavený aj výber predmetov, ktoré vám doplnia posledné nutné znalosti potrebné na získanie inžinierskeho titulu.

prednaska

5. semester

  • Diplomový projekt 2 – Pokračovanie písania diplomovej práce, individuálna časť, ktorej náročnosť závisí od zvolenej témy a školiteľa.

  • Riadenie elektrizačnej sústavy – Jeden z dvoch spoločných predmetov pre všetkých elektroenergetikov, zameraný na teoretické znalosti regulácie elektrizačnej sústavy a ich praktické aplikovanie v simulačných programoch na cvičeniach.

  • Využitie elektrickej energie – Druhý spoločný elektroenergetický predmet, jeho účelom je študentov oboznámiť s rôznymi druhmi elektrických spotrebičov, nielen energetického využitia. Tu sa dozviete ako fungujú akumulačné kachle alebo chladnička (nie že by ste to už nevedeli) a naučíte sa naprojektovať napríklad osvetlenie budove.

  • Experimentálna reaktorová technika – Jadrovácky predmet, ktorý je v podstate pokračovanie Teorie jadrových reaktorov z minulého ročníka, kde si osvojíte okrem hlbších teoretických vedomostí o jadrových reaktoroch aj viac praktické znalosti, ktoré si otestujete na školskom reaktore VR-1 „Vrabec“ v Prahe, kde strávite 3 dni experimentovania na reaktore. A večer sa samozrejme ide na dobré pivo do mesta!

  • Prevádzka jadrových elektrární – Dosť komplexný a preto aj jeden z najzaujímavejších predmetov na jadrovke, v ktorom sa dozviete podrobné znalosti o praktickom fungovaní, ovládaní a regulovaní jadrového reaktora. Pochopíte ako vlastne to jadrové palivo ohrieva vodu, prečo sa „Fukušima“ alebo „Černobyľ“ nemôže stať u nás alebo ako načo je dobrý výkonový efekt.

  • Vyraďovanie jadrových elektrární – Predmet zameraný na spracovanie rádioaktívnych odpadov, oboznámite sa s rôznymi metódami nakladania, ukladania rádioaktívnych odpadov – teda čo sa urobí s kontaminovanými rukavicami robotníka alebo čo sa deje s ožiareným jadrovým palivom po vytiahnutí z reaktora.

6. semester

  • Diplomový projekt 3 - Zavŕšenie vašej diplomovej práce, ktoré končí obhajobou pred komisiou.

  • Manažment kvality – predmet venovaný manažmentu kvality... čo si pod tým predstaviť? Znalosti o riadení firiem, zabezpečení kvality a efektívnom riadení ľudí. Tento predmet ma celá elektroenergetika.

  • Bezpečnosť a spoľahlivosť energetických zariadení – Prvá polka predmetu je venovaná teorii bezpečnosti a pravdepodobnosti porúch a potom sa venuje samotnej bezpečnosti, najmä jadrovej bezpečnosti, kde sa presne dozviete ako sa stali najzávažnejšie jadrové havárie na svete – Three Mile Island, Černobyľ, Fukušima ale aj čo sa stalo v Jaslovských Bohuniciach na reaktore A1 v roku 1977.