Prvý ročník

Jedným zo základných bakalárskych študijných programov je Elektrotechnika. Práve z tohto programu vedie neskôr cesta priamo k štúdiu v rámci Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva (ÚJFI). V prvom ročníku prejdeš nasledujúcimi predmetmi:

prednaska

1. semester

 • Matematika 1 – lineárnu algebru by si mal zvládnuť ľavou-zadnou. Prípravu však neradno podceniť, keď bez jej absolvovania si nemôžeš zapísať v ďalšom semestri Matematiku 2 a už sa to s tebou povezie...

 • Algoritmizácia a programovanie – počítačové programy sú dnes za všetkou modernou technológiou, preto ti nezškodí pozrieť sa na princíp ich tvorby

 • Logické systémy – tu sa pohráte s Booleovskou algebrou, s hodnotami premenných true/false a s ďalšími logickými (binárnymi) operáciami

 • Úvod do fyziky – tento predmet slúži prevažne ako prípravný kemp pre tých, ktorým výučba fyziky na strednej škole veľa nedala. Uvidíš tu, že fyzika dokáže byť aj zábavná

 • Ekonómia – základné ekonomické vzdelanie je pre absolventa vysokej školy nevyhnutné. Dozvieš sa tu o fungovaní trhu, podnikov, ale aj čo-to o svetovej ekonomike

 • Úvod do inžinierstva a technická dokumentácia – na technickej univerzite je toto „must-be“ predmet. Gymnazisti sa spočiatku možno trochu vytrápia, ale neskôr budú len radi, že sa vedia orientovať v technických výkresoch. Výborné je naučiť sa robiť v AutoCAD-e

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 1 – k práci s elektrickými zariadeniami dostaneš pokyny práve tu

 • Anglický jazyk 1 – aby si úplne nezabudol, čo si sa naučil na strednej škole, príde vhod jedna dvojhodinovka angličtiny týždenne

 • Telesná kultúra – prísť na iné myšlienky a rozpumpovať krv v organizme budeš môcť na rôznych športoviskách (2 telocvične, plaváreň, posilňovňa), navyše máme na FEI aj hokejový, basketbalový, florbalový, volejbalový a i. tímy

2. semester

 • Matematika 2 – prituhuje. Derivácie a integrály ťa neminú. Ale až si ich osvojíš, budeš frajer na mnohých ďalších predmetoch

 • Architektúra počítačov – hurá do rozoberania počítačov. Teda aspoň vo verbálnej rovine

 • Fyzika 1 – „...vozidlo vyrazí z bodu A rýchlosťou v1, oproti nemu vyrazí z bodu B vzdialeného l druhé vozidlo rýchlosťou v2. Koľko šišiek stihne zjesť policajt?“

 • Teoretická elektrotechnika 1 – Správny elektrikár by mal rozumieť fungovaniu elektrických obvodov a preto sa dobre nauč Ohmov zákon a Kirchhoffove zákony

 • Humanitný predmet (alternatívy: Filozofia, História a filozofia techniky, Politológia, Bankovníctvo a burzy, Základy finančníctva alebo Manažment komunikácie) – z humanitných predmetov si vyber ten podľa teba najperspektívnejší pre tvoju budúcnosť

 • Anglický jazyk 2 – speakujeme ďalej

 • Telesná kultúra – makáme ostošesť