Prvý ročník inžinierskeho stupňa Fyzikálne inžinierstvo

V inžinierskom stupni sa viac zameráš na štúdium fyzikálnych procesov a k tomu ťa naučíme používať moderné technické vybavenie od mikroskopu až po urýchľovač.

prednaska

1. semester

 • Transportné procesy v materiáloch -

 • Moderné diagnostické metódy -

 • Matematika -

 • Princípy aplikovanej optiky -

 • Supravodivosť a fyzika nízkych teplôt -

 • Elektrónová štruktúra látok -

 • Jadrová elektronika a detektory -

 • Obnoviteľné zdroje energie -

2. semester

 • Polovodičové a kovové materiály -

 • Dielektrické a magnetické materiály -

 • Atómová a molekulová spektroskopia -

 • Biomateriály a biosystémy -

 • Základy urýchľovačov -

 • Teória poľa -

 • Počítačová fyzika -

 • Technológia elektronických zariadení -