Prvý ročník inžinierskeho stupňa Elektroenergetika (Jadrová energetika)

V inžinierskom stupni sa viac možeš zamerať na štúdium výroby elektrickej energie z jadra

prednaska

1. semester

 • Tímový projekt - spoločná práca v kolektíve na zvolenej téme. Na konci semestra prezentujete výstup a odovzdávate elaborát.

 • Matematika - v poradí piata a už posledná matematika v štúdiu. Zameraná je na funkcionálne priestory a diferenciálne rovnice. No proste zábava.

 • Aplikovaná mechanika - nádväznosť na predmet Mechanika. Tentokrát sa zameriava najmä na Metódu Konečných Prvkov a jej aplikáciu v energetike.

 • Elektrické pohony a výkonová elektronika - predmet zložený z dvoch častí, prvá je zameraná na vlastnosti pohonnej sústavy a druhá na zložky, ktoré pohonnú sústavu tvoria.

 • Jadrová fyzika a technika - základy jadrovej fyziky. Druhy elementárnych častíc a žiarenia. Exkurzie v jadrových zariadeniach.

 • Strojné zariadenia jadrových elektrární - Jeden z najobľúbenejších predmetov. Mechanické časti jadrových elektrární vám už nebudú záhadou.

2. semester

 • Diplomový projekt 1 - Pokračovanie vo svete výskumu. Väčšinou nadväzuje na doterajšie výsledky z bakalárskej práce.

 • Elektrická časť elektrární - Príjemný predmet zameraný na elektrárne a vlastnú spotrebu.

 • Prechodné stavy v ES - Už žiaden skrat vám nebude cudzí.

 • Teória jadrových reaktorov - Jeden z najobtiažnejších predmetov počas štúdia, ale určite stojí zato.

 • Materiály jadrových elektrární - Zistíte z čoho sa skladá jadrová elektráreň a jej súčasti.

 • Dozimetria a radiačná ochrana - Dôveruj ale preveruj! Zistite, ktoré potraviny obsahujú najviac rádionuklidov