Tretí ročník so zameraním na Elektrofyziku

Voľbou týchto predmetov sa zameriaš na neskoršie štúdium fyzikálneho inžinierstva v inžinierskom stupni.

prednaska

5. semester

 • Environmentalistika – Zaujíma Ťa, čo sa deje s odpadmi, ako sa sleduje kvalita ovzdušia a vôd prípadne, ako účinkuje žiarenie na človeka? Environmentalistika Ti dá odpoveď na tieto aj ďalšie otázky.

 • Moderná fyzika – Chceš zistiť, ako funguje svet na kvantovej úrovni? Kedy nastáva tunelovanie? Ako modelovať atóm vodíka, a čo s tým má Schrödingerova rovnica? Ak je tvoja odpoveď áno, tento predmet je presne pre Teba.

 • Technologické procesy – Zaujíma Ťa využitie plazmy, vákuovej techniky, alebo zváranie elektrónovým lúčom? Tak pri Technologických procesoch si prídeš na svoje.

 • Počítačové modelovanie a simulácie – Baví Ťa programovanie a hľadáš, na čo zaujímavé by sa dalo využiť? Počas tohto predmetu naučíš svoj počítač numericky integrovať a derivovať, generovať náhodné čísla a dokonca modelovať feromagnetický materiál.

 • Bakalársky projekt 1 – Na výber máš mnoho zaujímavých tém z oblasti jadra, materiálového výskumu, simulácií a ďalších a je len na Tebe, ktorú si vyberieš.

 • Telesná kultúra – Športom k trval........ - ému zdraviu samozrejme

6. semester

 • Fyzika tuhých látok – Chceš poznať štrukúru materiálov na kvantovej úrovni a zistiť, ako vplýva na ich vlastnosti? Potom sa s chuťou pusti do Fyziky tuhých látok.

 • Termodynamika materiálov a štatistická fyzika – Rád by si poznal teóriu za prenosom tepla a inými termodynamickými dejmi a to všetko pomocou štatistickej fyziky? Tak využi všetky svoje schopnosti a termodynamika bude zrazu jasnou vecou.

 • Zdroje žiarenia – Chceš vedieť aké druhy žiarenia existujú? Ako ho vytvoriť a ako ho detegovať? Čo to je synchrotrónové žiarenie, ako detegujeme ionizujúce žiarenie a iné zaujímavosti sa dozvieš počas predmetu Zdroje žiarenia.

 • Základy práva – Chceš sa zorientovať vo svete zákonov? Vedieť čo potrebuješ na založenie s.r.o, alebo a.s.? Tieto a ďalšie otázky Ti budú zodpovedané na predmete Základy práva.

 • Bakalársky projekt 2 – Tému už máš, takže Tvojou úlohou je oboznámiť sa s danou oblasťou a popri písaní práce porozmýšľať, čo nového by sa dalo v tejto oblasti podniknúť.

 • Telesná kultúra – V zdravom tele čerstvý vzduch!