Tretí ročník so zameraním na Elektroenergetiku

Voľbou týchto predmetov sa zameriaš na neskoršie štúdium jadrovej energetiky v inžinierskom stupni.

prednaska

5. semester

 • Technika vysokých napätí - Zažijete nezabudnuteľné laboratórne cvičenia na Trnávke, budú hromy aj blesky.

 • Elektrické stroje - Získate prehľad o všetkých typoch motorov. Synchrónny či asynchrony, to je otázka.

 • Mechanika - Návrhy stožiarov a ich preťaženia, prenos tepla v kovoch a iné zaujímavé modelovanie v programe ANSYS vás určite zaujme.

 • Základy modelovania a simulácie - Priučíte sa teoretickým a praktickým technikám, ktoré sa používajú pri simuláciách v inžinierskej praxi.

 • Bakalársky projekt 1 - Základ vašeho prvého vedeckého diela, zhrnutie teórie a niekoľkých výsledkov meraní.

 • Telesná kultúra - Treba si niekedy aj zacvičiť popri toľkom sedení.

6. semester

 • Energetické zdroje a premeny - Všetko čo potrebujete vedieť o energetike od základných fyzikálnych princípov až po typy elektrární.

 • Elektrické prístroje a stanice - Zamerané prevažne na rozvod elektrickej energie a elektrizačnú sústavu.Očakávajte aj exkurzie do rozvodných staníc.

 • Svetelná technika - Navrhnite si optimálne osvetlenie svojho bývania. Zábavné aj praktické.

 • Základy práva - Predmet zameraný najmä na ochranu patentov a základy právnej gramotnosti. Môže sa zísť ked objavíte niečo svetaborné.

 • Bakalársky projekt 2 - Finálna verzia bakalárskej práce pripravená na obhajobu.

 • Telesná kultúra- Posledná povinná telesná výchova.